Skip to content

Optimaliseer uw handelsactiviteiten met EUR.1- en EUR-MED-certificaten

Wij willen u attenderen op het belang van EUR.1- en EUR-MED-certificaten bij de in- en uitvoer van producten. Deze preferentiële oorsprongsbewijzen zijn essentieel voor beter handelsverkeer tussen de Europese Unie (EU) en haar partners. Wij leggen u graag uit waarom deze certificaten waardevol zijn en welke voordelen ze bieden.

EUR.1-certificaat en handelsovereenkomsten
Het ‘Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1’ is een preferentieel handelsdocument dat in landen waarmee de EU-handelsovereenkomsten heeft, korting of vrijstelling van douanerechten kan opleveren. Hoewel niet verplicht, bieden deze certificaten aanzienlijke voordelen, zoals verlaging of volledige vrijstelling van invoerrechten bij preferentiële oorsprong.

Voordelen van preferentiële oorsprong
Preferentiële oorsprong” betekent dat goederen uit deze landen kunnen profiteren van lagere invoerrechten of andere voordelen bij invoer in het ontvangende land. Dit stimuleert handel en bevordert economische samenwerking.

Belang voor bedrijven in de EU
Voor bedrijven die materialen inkopen in EU-lidstaten is het essentieel bewijs te hebben van EU-oorsprong. Bij levering binnen de EU kan een klant een leveranciersverklaring van preferentiële oorsprong vragen, bijv. als de goederen verder worden geëxporteerd naar een derde land, waarvoor een EUR-1-certificaat kan worden aangevraagd bij de Kamer van Koophandel.

Kortom, het gebruik van EUR.1- en EUR-MED-certificaten is een strategische stap om te profiteren van preferentiële handelstarieven en andere voordelen uit handelsovereenkomsten tussen de EU en haar partners. Het is een waardevol instrument om efficiëntie van handelsactiviteiten te verbeteren en te voldoen aan geldende regelgeving.

Wat is een EUR.1 of EUR-MED?
De officiële naam voor deze certificaten is ‘Certificaat inzake goederenverkeer EUR.1’ en ‘Certificaat inzake goederenverkeer EUR-MED’. Ze worden gebruikt voor producten van preferentiële oorsprong bij handel met landen waarmee de EU een handelsverdrag heeft.

Beide certificaten bieden korting op invoerrechten, wat financieel voordeel oplevert. Bij import uit een overeenkomstland vraagt u uw leverancier om het certificaat mee te sturen. Bij export naar een overeenkomstland vraagt u het certificaat aan bij KVK.

Factuurverklaring
Voor zendingen waarbij de factuurwaarde lager is dan € 6000 kan in plaats van het EUR.1 certificaat een factuurverklaring worden gebruikt. Ook bestaat de mogelijkheid om voor zendingen met onbeperkte waarde een factuurverklaring te gebruiken. Voor deze laatste optie dient er bij de douane een vergunning te worden aangevraagd, de zogenaamde vergunning “Toegelaten Exporteur”. Meer informatie.

Uitzonderingen en handel buiten de EU:
EUR-MED en Cumulatie: Specifiek voor handel met landen onder de Pan-Euro-Mediterrane overeenkomst (PEM). Cumulatie binnen deze regeling betekent dat goederen als “oorspronkelijk” worden beschouwd als ze zijn geproduceerd in een van de deelnemende landen, waardoor een bredere regio wordt betrokken bij preferentiële handel.

Overgangsregels buiten EU: Het secretariaat van de EVA-landen en CEVA-landen heeft aangegeven overgangsregels te willen invoeren.

Handelsverdragen en REX-systeem: Diverse landen, waaronder het Verenigd Koninkrijk, Japan, en Canada, hebben met de EU-handelsverdragen waarin ze het REX-systeem (Geregistreerd Exporteursysteem) gebruiken. Dit systeem vereenvoudigt oorsprongsregels, vooral voor preferentiële handelsovereenkomsten. Geregistreerde exporteurs in genoemde landen kunnen zelf oorsprongscertificaten opstellen, waardoor handelsprocessen efficiënter verlopen.

Wilt u uw handelsprocessen optimaliseren en profiteren van deze voordelen? Neem contact met ons op voor begeleiding bij het verkrijgen van de benodigde certificaten.

Customs affairs
nlcustoms@seabournelogstics.com    
+31 (0) 880 224 830